Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 2
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 26
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 228,769
   • ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน วันที่ 16 - 26 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
   • ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
   • เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ *****ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 ทุกวัน**** ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับเพิ่มเติม)
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
   • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนทางหลวง 3094 ทางเข้าอำเภอนครชัยศรี
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ติดตั้งกระจกโค้ง
   • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างกำแพงกันดิน บริเวณเลียบคลองเจดีย์บูชา
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.และก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ 3 ตำบลบางกระเบา
   • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณถนนทางหลวง 3094 ทางเข้าอำเภอนครชัยศรี
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางหลวง 3094
   • ตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. บริเวณซอยสาธารณประโยชน์ (ข้างร้านรัตนาปลาเผา)
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณทางหลวง 3094
   • ตรวจรับโครงการจ้างเหมาปรับปรุงกำแพงกันดิน และก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเลียบคลองเจดีย์บูชา
   • ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว จำนวน 37 รายการ
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY