แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 105
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 346,920
   • ขอประชาสัมพันธ์ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมประชาคมชุมชน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 61 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ***ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560*** (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ไม้หวงห้ามตัดอย่างไรไม่ให้ติดคุก
   • ขอเชิญเจ้าของ...นำสุนัข - แมว มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดดังนี้
อ่านทั้งหมด
   • เปลี่ยนแปลงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร และห้องน้ำชั้นบนของสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี จำนวน 1 งาน
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาซื้อทรายหยาบ จำนวน 440 ลูกบาศก์เมตร
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาซื้อทรายหยาบ จำนวน 405 ลูกบาศก์เมตร
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาติดตั้งป้ายชื่อซอยต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ตามถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ้ชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำงวดวันที่ 1 - 15 มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ 420-49-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY