Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 91
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 208,070
   • เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ *****ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 ทุกวัน**** ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับเพิ่มเติม)
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
   • ขอเชิญคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
อ่านทั้งหมด
   • ตรวจรับงานจ้างเหมาลงหินคลุกถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลำบลนครชัยศรี
   • สอบราคาจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กันยายน 2560
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ตามถนนสายต่างๆและสวนหย่อมของเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จัดซื้้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
   • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   • เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกำแพงกันดิน และก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองเจดีย์บูชา
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ บริเวณถนนทางหลวง 3094
   • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงกำแพงกันดิน และก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองเจดีย์บูชา
   • เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY