แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 193
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 273,802
   • ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าเขื่อนตลาดท่านา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
   • ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย "หลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ" วันที่ 3 สิงหาคม เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานดับเพลิงฯ
   • ขอเชิญเช้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนสี่ปี พ.ศ.2561-2564 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าตำหนัก
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศตรวจรับงานจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณถนนทางหลวง 3094
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนเทศบาล 1 หมู่ 2 ตำบลท่าตำหนัก และหมู่ 2,3 ตำบลบางกระเบา
   • ยกเลิกประกาศประมูลจ้างเหมาปรับปรุงทางเท้า บริเวณถนนเทศบาล 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • ประกาศประมูลซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 21 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาซ่อมแซมงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต บริเวณซอยโพธิ์ทอง ม.2 ต.ท่าตำหนัก
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์
   • ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน 21 ชุด
   • ประกาศตรวจรับงานโครงการจ้างเหมาลงหินคลุก ถนนสายต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY