แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 39
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 359,736
   • ขอประชาสัมพันธ์ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญร่วมงานประชุมประชาคมชุมชน วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 61 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
   • ประกาศรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ***ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560*** (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ไม้หวงห้ามตัดอย่างไรไม่ให้ติดคุก
   • ขอเชิญเจ้าของ...นำสุนัข - แมว มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รายละเอียดดังนี้
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถเครน หมายเลขพัสดุ ๘๗-๔๗๖๐ นฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานของชุมชนในเขตเทศบาลฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขพัสดุ ๔๑๔-๕๗-๐๐๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประมูลจ้างเหมาจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถังเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) และก่อสร้างสถานที่ล้างรถ
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหารและห้องน้ำชั้นบนของสำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
 
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY