แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 218
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 450,889
  ข้าราชการ
กองวิชาการและแผนงาน
   


นางสาวมณี  ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง)

 


นายพงศ์ศักดิ์  เลิศประกายหงส์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)

 


นางสาวศุภากร  ขวัญเล็ก
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)

 
                                                                            
                                                                                                    
                                                                            
                                                                     
                                                                 นางสาวณภัทร  มัจฉากล่ำ

                                                                      นักประชาสัมพันธ์
                                                           (ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ)  
ข้าราชการ
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY