แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 20
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 156
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 419,508
  ข้าราชการ
กองวิชาการและแผนงาน
   


นางสาวมณี  ทรัพย์สมบูรณ์
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง)

 


นายพงศ์ศักดิ์  เลิศประกายหงส์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)

 


นางสาวศุภากร  ขวัญเล็ก
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)

 
                                                                            
                                                                                                    
                                                                            
                                                                     
                                                                 นางสาวณภัทร  มัจฉากล่ำ

                                                                      นักประชาสัมพันธ์
                                                           (ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ)  
ข้าราชการ
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY