แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 190
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 384,745
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ 2560 (งวด 1ต.ค.59 -31 มี.ค.60)
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอแจ้งเตือนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน วันที่ 8 มีนาคม 60 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดพนาเอี่ยมศรีรัตน์
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญท่านเจ้าของมาลงทะเบียนสุนัข - แมว เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาคมชุมชน วันที่ 16 - 26 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
อ่านรายละเอียด....
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ *****ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2559 ทุกวัน**** ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับเพิ่มเติม)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ประชาคมอาเซียน ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าตำหนัก
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. ณ ศาลอาม่า(ตลาดท่านา)
อ่านรายละเอียด....
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับที่ 2)
อ่านรายละเอียด....
ประการายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 20 เมษายน 2559
อ่านรายละเอียด....
ขอเขิญรวมอนุรักษ์ประเพณีงานสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ 12 เมษายน 2559
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเขาร่วมโครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ.2560-2562)
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY