แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 10
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 766
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 400,531
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนชุมชน ระหว่างวันที่ 15 - 26 กุมภาพันธ์ 2559
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์รับชึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ *****ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ****
อ่านรายละเอียด....
ประกาศแต่งตั้งศูนย์อำนวยการ รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์รับเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกันยายน 2558
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำนครชัยศรี (ตลาดท่านา)
อ่านรายละเอียด....
เชิญชวนผู้ดูแลคนพิการและคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมคนพิการ ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
อ่านรายละเอียด...
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษีป้าย ยื่นแบบ ภ.ป.1 และชำระภาษี ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558
อ่านรายละเอียด...
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558
อ่านรายละเอียด...
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญร่วมงานโครงการนครชัยศรีเมืองสะอาดปราศจากมลพิษ
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY