เทศบาลตำบลนครชัยศรี ร่วมกับกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ลงพื้นที่สำรวจและวางแผนในการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนครชัยศรี

21 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อเวลา 09.00 น. นายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผอ.กองสวัสดิการสังคม ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมประชุมต้อนรับเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมคณะทำงาน จากกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 พร้อมลงพื้นที่สำรวจและวางแผนในการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุ ซึ่งอาศัยอยู่เพียงลำพัง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้สามารถรองรับการใช้งานได้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ท่าตำหนัก 
     ทั้งนี้ ขอขอบคุณการสนับสนุนกำลังพลจากกองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ 11 ในการช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนครชัยศรีในครั้งนี้
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!