ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

1 ตุลาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง