ประกาศ เรื่องการขาย การจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

9 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนครชัยศรี  เรื่อง การขาย การจำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง