ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี

9 พฤศจิกายน 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เรื่อง เปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง