คำแถลงนโยบายของนายขจรเดช นพคุณชัยกิจ นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันที่ 9 ธันวาคม 2564

9 ธันวาคม 2564
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง