ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 77
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อกระจกโค้งสะท้อนแสง จำนวน ๑๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กรกฎาคม 2565
ซื้อสติ๊กเกอร์ฝ้า (ติดห้องทำงานปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
จ้างเหมาปูกระเบี้องบริเวณบันไดหน้าอาคารสำนักงาน และระเบียงชั้นสอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2565
ซื้อตู้บานเลื่อนเหล็ก จำนวน 4 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)27 มิถุนายน 2565
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อตู้แขวนวางหนังสือบานเปิด จำนวน 8 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2565
ซื้อทรายอะเบท (Temephos 1% w/w) จำนวน 5,000 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้ผู้บริหาร) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2565