ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 9 จากข้อมูล 9
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาทำความสะอาดหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 พฤศจิกายน 2564
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๔ (ลุงฮี้) หมู่ ๓ ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม8 ตุลาคม 2564
โครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล ๑ ซอย ๘/๒ (ข้างดับเพลิง) หมู่ ๓ ตำบลบางกระเบา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม8 ตุลาคม 2564
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน8 ตุลาคม 2564
จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กันยายน 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เสียงตามสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564
ซื้อยางรถยนต์ รถดูดเลน หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๑๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 สิงหาคม 2564